Forside  
  Lenker  
  Linking  
  Tekniksnack  
   

 

Ta deg tid til å sjekke om våre opplysninger om deg i listene er korrekte.

Dersom det skulle være noen uoverensstemmelser, vær snill å ta kontakt med oss på post@ham-tech.no

Listene inneholder nå også CCS7 og repeater ID/DMR/TaleGruppe

   

Norske CCS7-DTMF ver. 12.6.19

 

 

 

     

 

Norske CCS7 D-Star-repeatere sortert på callsign

Norske CCS7 D-Star-repeatere sortert på id

Norske CCS7 D-Star-repeatere sortert på frekvens

Norske CCS7 D-Star-repeatere sortert på postnummer

Norske CCS7-id sortert på callsign

Norske CCS7-id sortert på id

 

Listen eies av HAM-Tech.no

Data er hentet fra xreflector.net, lahamsin.xls og ellers åpne kilder. Ikke kopier listen på WEB, men link til

www.ham-tech.no Vennligst meld rettelser og endringer til post@ham-tech.no

Takk til Gaute - LB6YD for samling og oppdatering av listene
 

 

 


Webmaster/ redaktør LA6UMA - Tommy

la6uma@ham-tech.no

HAM-Tech 2013-2018