Forside  
  Lenker  
  Linking  
  Tekniksnack  
   
 

 

     
 
Linking til XRF404 med DTMF og UR/YOUR setting,
samt valg i DV4mini Control Center

NAVN RUM DTMF UR/YOUR DV4 CC
         
World Wide A B404A XRF404AL XRF404A
Norway National B B404B XRF404BL XRF404B
Ragchew C B404C XRF404CL XRF404C
DMR/FUSION D B404D XRF404DL XRF404D
HAM-Tech E B40405 XRF404EL XRF404E
East-Norway F B40406 XRF404FL XRF404F
West-Norway G B40407 XRF404GL XRF404G
Mid-Norway H B40408 XRF404HL XRF404H
North-Norway I B40409 XRF404IL XRF404I
Scand. Backup J B40410 XRF404JL XRF404J
do not use, pse K x x x
do not use, pse L x x x
do not use, pse M x x x
do not use, pse N x x x
do not use, pse O x x x
D-RATS/DPRS/DATA P B40416 XRF404PL XRF404P
Samband-1 Q B40417 XRF404QL XRF404Q
Samband-2 R B40418 XRF404RL XRF404R
Samband-3 S B40419 XRF404SL XRF404S
Norway Test T B40420 XRF404TL XRF404T
do not use, pse U x x x
Jota/Joti V B40422 XRF404VL XRF404V
do not use, pse W x x x
do not use, pse X x x x
Norway Emergency Y B40425 XRF404YL XRF404Y
DEV CHANNEL Z B40426 XRF404ZL XRF404Z

    Note 1 Note 2 Note 3

Note 1:         
DTMF kan brukes på repeatere og HotSpots som kjører G4KLX program.

Note 2:

       
XRF kan også erstattes med DCS eller REF hvis hostfilene er oppdatert for dette.
ircDDB Remote kan brukes for fjernstyring av G4KLX på HotSpot.
XRF i UR/YOUR kan også brukes mot DV4mini CC

Note 3:

       
Rum A-E er standard. Rum F-Z krever oppdatert hostfil xref.ip, FW 1.73 og
programvare 19. Oktober 2016 eller nyere.  Se informasjon under Instruksjoner.


LB6YD -Gaute

 

Oppdatert modulliste finner du på: https://bendiksverden.net/lb1bi/xlx404/modules

Hvordan sette opp og velge 404-rom F til Z i DV4mini finner du under instruksjoner
 

 

 
 

 


 

 


Webmaster/ redaktør LA6UMA - Tommy

la6uma((@))ham-tech.no

HAM-Tech 2013-2020